Inkasso ehk kohtueelne menetlus

Inkasso ehk kohtueelne menetlus

Võlgnikule esitatakse kirjalikke nõudeid.
Võlgnikule saadetakse nõudmisi e-kirja ning SMS-ga.
Võlgnikuga suheldakse telefoni teel.
Vajaduse korral minnakse võlgniku elu- või asukohta.
Võlgnikuga kohtutakse.
Vajaduse korral koostatakse maksegraafik, selle järgimist kontrollib Instrum Inkasso.
Võlgniku andmed avalikustatakse Krediidiinfo AS maksehäireregistris.
Mittetasumise korral kohtumenetlus kliendi nõusolekul.